Klassik 156    -    2 400 000 Kč (SK: 101 700 €)
Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 88,6 m2
Obestavěný prostor: 498,9 m3
Celková užitková plocha: 139 m2
UP. přízemí: 74,6 m2
UP. podkroví: 58,7 m2
Výška hřebene střechy: 7,66 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: S,SV,V,SZ
Nízkoenergetický dùm Klassik 156 je dùm menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby = je vhodný do rovinatého, resp. mírnì svahovitého terénu = svými vnitøními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 èlenné rodiny = na užších parcelách je možné dùm stavìt bez garáže = obytné podkroví slouží jako noèní èást, denní èást se nachází v pøízemí rodinného domu .

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444