Modus    -    2 390 000 Kč (SK: 101 300 €)
Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 73,6 m2
Obestavěný prostor: 504,4 m3
Celková užitková plocha: 121 m2
UP. přízemí: 61,5 m2
UP. podkroví: 60,0 m2
Výška hřebene střechy: 7,83 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: S, SV, SZ
Nízkoenergetický dùm Modus je dùm menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, je vhodný do rovinatého resp. mírnì svahovitého terénu, noèní klidová èást domu je osazena do podkroví, jednoduchá dispozice a propojení místností opticky zvìtšuje obytný prostor, moderní architektonické øešení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444