Sigma 1 Plus    -    2 590 000 Kč (SK: 109 000 €)
Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 90,4 m2
Obestavěný prostor: 548,7 m3
Celková užitková plocha: 134 m2
UP. přízemí: 80,5 m2
UP. podkroví: 54,2 m2
Výška hřebene střechy: 7,2 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: S, SV, V
Nízkoenergetický dùm Sigma 1 Plus je dùm menší velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby = vhodný pro rovinatý, popø. mírnì svažitý pozemek, noèní klidová èást domu je osazena do podkroví, jednoduchá dispozice a propojení místnosti opticky zvìtšují obytný prostor rodinného domu, z boèní strany je navržená garáž, moderní architektonické øešení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444