Sára    -    2 240 000 Kč (SK: 95 500 €)
Dispozice: 4+kk
Zastavěná plocha: 119,13 m2
Obestavěný prostor: 488,3 m3
Celková užitková plocha: 100 m2
UP. přízemí: 100,7 m2
Výška hřebene střechy: 5,2 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V
Bungalov Sára je nový typ energeticky úsporného domu, o celkové výmìøe 100,7 m2 a dispozici 4+kk. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Tento dùm nabízíme se støechou valbovou. Velmi dobré dispozièní øešení domu zajišuje naprosto pohodové bydlení. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four, tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. Velmi pìkné a moderní bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444