Verona    -    2 950 000 Kč (SK: 122 900 €)
Dispozice: 3+1+G
Zastavěná plocha: 168,7 m2
Obestavěný prostor: 635 m3
Celková užitková plocha: 110 m2
UP. přízemí: 110 m2
Výška hřebene střechy: 5,3 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V
Bungalov Verona je nový typ energeticky úsporného domu s garáží v cenì, o celkové výmìøe 110 m2 a dispozici 3+1+G. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Tento dùm nabízíme se støechou sedlovou. Velmi dobré dispozièní øešení domu zajišuje naprosto pohodové bydlení. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. Velmi pìkné a moderní bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444