Panda Elegant    -    1 980 000 Kč (SK: 85 400 €)
Dispozice: 6+kk
Zastavěná plocha: 74,7 m2
Obestavěný prostor: 400,6 m3
Celková užitková plocha: 120 m2
UP. přízemí: 60 m2
UP. podkroví: 60,4 m2
Výška hřebene střechy: 7,2 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V
Rodinný dùm na klíè Panda Elegant je nový typ energeticky úsporného domu o celkové výmìøe 120 m2 a dispozici 6+kk. Dùm je urèen pro rovinatý popøípadì mírnì svažitý terén. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. Velmi pìkné a moderní bydlení. V uvedené cenì není balkonový systém a zábradlí na terase.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444