Zero 6    -    1 160 000 Kč (SK: 53 700 €)
Dispozice: 2+kk
Zastavěná plocha: 48 m2
Obestavěný prostor: 158 m3
Celková užitková plocha: 43 m2
UP. přízemí: 43 m2
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V
Energeticky úsporný dùm Zero 6 je dùm o celkové výmìøe 43 m2 a dispozici 2+kk. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Tento dùm nabízíme se støechou sedlovou. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444