Pegas Top Exclusive Plus    -    1 990 000 Kč (SK: 85 800 €)
Dispozice: 5+kk+G
Zastavěná plocha: 83,22 m2
Obestavěný prostor: 408,23 m3
Celková užitková plocha: 112 m2
UP. přízemí: 61,9 m2
UP. podkroví: 50,65 m2
Výška hřebene střechy: 7,2 m
Sklon střechy: 30°
Orientace vstupu: S, SV, V
Rodinný dùm Pegas Top Exclusive Plus je nový typ energeticky úsporného domu na klíè, o celkové výmìøe 112 m2 a dispozici 5+kk+G. Velikost obvodového zdiva u 2 NP èiní 210 cm, èímž vzniká plnohodnotné 2. patro. Dùm je urèen pro rovinatý popøípadì mírnì svažitý terén. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Rodinný dùm splní oèekávání i pro nároèné zákazníky. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. Velmi pìkné a moderní bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444