Lyra    -    2 610 000 Kč (SK: 109 800 €)
Dispozice: 5+kk
Zastavěná plocha: 86,2 m2
Obestavěný prostor: 550,4 m3
Celková užitková plocha: 141 m2
UP. přízemí: 73,6 m2
UP. podkroví: 68,2 m2
Výška hřebene střechy: 7,8 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: SV, S
Nízkoenergetický dùm Lyra je dùm menší velikostní kategorie, vhodný pro rovinatý, popø. mírnì svažitý pozemek,pokoj v pøízemí lze využít jako pracovnu, svými vnitøními prostory uspokojí nároky na bydlení 5-ti èlenné rodiny, denní èást domu je umístìna do pøízemí, noèní èást domu je osazena do podkroví. Doporuèené úpravy projekt v zrcadlovém obraze, na pravou stranu domu lze osadit garáž.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444