Retail Tango Exclusive    -    1 940 000 Kč (SK: 83 900 €)
Dispozice: 4+kk
Zastavěná plocha: 92,66 m2
Obestavěný prostor: 407 m3
Celková užitková plocha: 72 m2
UP. přízemí: 72,76 m2
Výška hřebene střechy: 4,6 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SV, V
Energeticky úsporný dùm Retail Tango Exclusive je nový typ rodinného domu, bungalovu, o celkové výmìøe 72 m2 a dispozici 4+kk. Jedná se o další dùm z naší nabídky vlastních domù ve velice pøíznivé cenì, na klíè, vèetnì základové desky a DPH. Tento dùm nabízíme se støechou sedlovou. Velmi dobré dispozièní øešení domù zajišuje naprosto pohodové bydlení. Domy nabízíme v provedení døevostavby, Two by Four,tedy konstrukce pøímo na stavbì. Kompletní technické parametry najdete na našich stránkách v sekci dokumenty. Bungalov splní oèekávání i pro nároèné zákazníky. Vyøídíme za Vás kompletní financování domu, ale i pozemku dle Vašeho výbìru našim hypotéèním poradcem. Velmi pìkné a moderní bydlení.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444