Alfa    -    2 790 000 Kč (SK: 116 700 €)
Dispozice: 5+kk
Zastavěná plocha: 93,5 m2
Obestavěný prostor: 596 m3
Celková užitková plocha: 143 m2
UP. přízemí: 78,5 m2
UP. podkroví: 68 m2
Výška hřebene střechy: 7,7 m
Sklon střechy: 40°
Orientace vstupu: V, JV, J
Energeticky úsporný dùm Alfa je dùm menší velikostní kategorie, vhodný pro rovinatý, popø. mírnì svažitý pozemek = vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, místnost v pøízemí mùže sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty, noèní èást domu je osazena do podkroví Doporuèené úpravy projekt v zrcadlovém obraze, u užších pozemkù je možno dùm øešit bez garáže.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444