Bungalov 1175    -    3 050 000 Kč (SK: 126 800 €)
Dispozice: 5+kk
Zastavěná plocha: 142,4 m2
Obestavěný prostor: 649,8 m3
Celková užitková plocha: 121 m2
Výška hřebene střechy: 4,82 m
Sklon střechy: 22°
Orientace vstupu: S, SZ, SV
Energeticky úsporný BUNGALOV 1175 • pøízemní dùm støední velikosti pro 4-5 èlennou rodinu • prosvìtlený obývací pokoj s krbem, jídelnou a komfortní kuchyní • sklad potravin • exteriérové žaluzie • prostorné pokoje • umístìní krbu umožòuje vytápìní domu • v pokojích tvoøí podhled zavìšený sádrokarton, v obývací místnosti, kuchyni a jídelnì zvýšený efektní podhled lemuje krov • v èásti pùdy je pochùzný rošt vhodný na skladování pøístupný skládacím schodištìm z haly • dùm bez pevné stropní konstrukce, ta je jen v èásti pùdy na skladování nad halou a s minimem vnitøních nosných stìn, sloupù, což umožòuje variabilnost dispozice pøíèek • pokoj u vchodu se dá zvìtšit i o èást zádveøí a pracovnu pøidružit zádveøí napø. jako šatník • pøistavìná garáž s možností vytvoøení skladovací galerie • podlahové vytápìní, tepelné èerpadlo alt. kondenzaèní plynový kotel • jednoduchá, rychlá a finanènì nenároèná i svépomocná realizace • projekt je možné objednat i s možností pøistavìné garáže, vyznaèené èárkovanì.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444