Linea 10    -    2 650 000 Kč (SK: 111 300 €)
Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 85,3 m2
Obestavěný prostor: 557,2 m3
Celková užitková plocha: 119 m2
UP. přízemí: 69,7 m2
UP. podkroví: 49,9 m2
Výška hřebene střechy: 7,8 m
Sklon střechy: 35°
Orientace vstupu: S, SV
Nízkoenergetický dùm Linea 10 je dùm menší velikostní kategorie, urèen pro øadovou zástavbu na pozemky o šíøce 10 m, dá se realizovat i jako samostatnì stojící rodinný dùm, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, noèní èást domu je osazena do podkroví, svými vnitøními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 èlenné rodiny.

www.retail-house.cz
Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3

Martin Chour
+420 737 447444