+420 737 447 444 - Volejte Pondělí - Pátek 09:00 - 18:00 | retail.house@seznam.cz
Retail House

Vzorový dům Pegas


Navštivte náš vzorový dům Pegas v Chlumci nad Cidlinou, poblíž dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové. Klikněte pro on-line rezervaci.

Domy k přímému prodeji


Dům v obci Zbůch, Plzeňský kraj

SPECIFIKACE STANDARDU RD
součást smlouvy o dílo
 

Standardy a specifikace v PDF.

1.    Projektová dokumentace
Projektová dokumentace není součástí ceny domu. Projektová dokumentace nemusí být totožná se standardem. Pro účel stanovení ceny víceprací je rozhodující specifikace standardu.

2.     Základová deska
Standardní cena zahrnuje materiál a práce::
- základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou karisítí 150/150/6
- podsyp ze štěrkopísku tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru pod deskou
- ležatá kanalizace, prostupy a chráničky kopoflex pr. 60mm pro přívod vody a elektřiny.
- ztracené bednění tl. 250mm výšky 250 mm vč. betonu C16/20 a armatury R8 ve vzdálenosti po 500 mm svisle
- základové pasy, beton C12/15 šíře 400mm, , vč. zemních prací, zemnícího pásku a 3 vývody pro hromosvod (rohy, u domovního rozvaděče), 2 x  armatury R10 spojené s třmínky R6 svisle po 800mm
- celková výška základové konstrukce od horní hrany základové desky po základovou spáru bude 1000 mm
- v ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu a provoz staveniště během provádění základové desky, betonáž bez nutnosti užití čerpadla na beton.
Standardní poměry pozemku stavby jsou únosnost zeminy v základové spáře Rdt>=150kPa, třída těžitelnosti zeminy max. F3, svažitost pozemku stavby max. 1%, soudržná zemina bez výskytu spodní vody. U nestandardních pozemků stavby, např. svažitých terénů nebo při zvednutí desky nad terén, sesouvání nesoudržné zeminy, čerpání spodní vody, bude cena poměrně navýšena a účtována jako vícepráce. Základová deska je bez finální povrchové úpravy.

3.     Základový rám
Základový rám bude připevněn k základové desce po hydroizolační vrstvě kotvící technikou a bude probíhat v půdorysu a pod vnitřními nosnými stěnami na základové desce. Tento rám tvoří lamela o šířce 140mm.

4.    Obvodové stěny
Nosné a obvodové stěny budou montovány z rámových konstrukcí z KVH hranolů s minerální vloženou izolací.
Složení obvodových stěn bude následující: (směrem z vnější strany)
Akrylová omítka, zrno 1,5 mm, armaturní plastová síť 1 mm, fasádní polystyren 100 mm, OSB 15mm, rámová konstrukce z KVH 50 x 140 mm, izolační vata 140 mm, parozábrana PE folie, ocelový SDK profil 50 mm, SDK deska  Rigips 12,5 mm, vnitřní malba akrylovou nebo disperzní barvou bílou. Stěny budou spojeny kotvícími prvky se základovým rámem šrouby o průměru 12 mm s potahem proti korozi.

5.    Podlaha přízemí
Podlaha v přízemí bude realizována na hydroizolační vrstvě.
Složení podlahy je následující:
podlahový polystyren 130mm, suchý betonový potěr 55mm,
Podlahová krytina v koupelně – keramická dlažba dle ceníku SIKO do 230 Kč/m2 – (série Tahiti 33,3x33,3 cm), při změně typu podlahové krytiny nebo dodání dlažby ze strany Objednatele se odpočítává částka 180Kč/m2.V ostatních místnostech plovoucí podlaha Kronotex-standard 7mm zátěžová tř. 31, při změně typu podlahové krytiny nebo dodání plovoucí podlahy ze strany Objednatele se odpočítává částka 180Kč/m2.
Změna podlahy z laminátová plovoucí podlahy na keramickou dlažbu - doplatek za práci a materiál
350 Kč bez DPH (za předpokladu že cena dlažby nepřekročí částku 230Kč s DPH, jinak se rozdíl
do účtovává) .                               6.   Podlaha podkroví
Podlaha v podkroví bude mít následující složení – polystyrén do podlah pro kročejový útlum - 30mm, suchý betonový potěr 55 mm a podlahová krytina.
Podlahová krytina v koupelně – keramická dlažba dle ceníku SIKO do 230 Kč/m2 – (série Tahiti 33,3x33,3 cm), při změně typu podlahové krytiny nebo dodání dlažby ze strany Objednatele se odpočítává částka 180Kč/m2.  V ostatních místnostech plovoucí podlaha Kronotex-standard 7mm zátěžová tř. 31, při změně typu podlahové krytiny nebo dodání plovoucí podlahy ze strany Objednatele se odpočítává částka 180Kč/m2.
Změna podlahy z laminátová plovoucí podlaha na keramickou dlažbu - doplatek za práci a materiál
350 Kč bez DPH (za předpokladu že cena dlažby nepřekročí částku 230Kč s DPH, jinak se rozdíl
do účtovává)
7.    Vnitřní stěny nenosné
Vnitřní stěny budou vyrobeny z SDK konstrukce s vloženou izolací 50mm.

8.    Stropní konstrukce
 Odstupy stropních konstrukčních profilů budou ve vzdálenostech dle statických výpočtů. Profil stropních trámů je 50 - 60 x 220 mm. a jako materiál bude použit KVH hranol.
Složení stropů je následující:
SDK deska 12,5mm, distanční profily 40 mm, minerální vata pro tepelně a zvukovou izolaci 50 mm, stropní trámy (v koupelnách bude použita parozábrana PE folie).
Složení stropů v podkroví:
SDK deska 12,5mm, distanční profily 40 mm, parozábrana PE folie, tep. izolace tl. 220mm.
9.    Střešní konstrukce a okapní systém
Střešní konstrukce bude koncipována pro oblast zatížení I a viditelné podhledy budou z palubkových prken hoblovaných a budou opatřeny venkovním nátěrem. Konstrukce střechy může být provedena ze sbíjených vazníků. Okapový systém z pozinkovaného plechu. Střešní krytina je betonová, výběr ze standardních základních barev.  
Složení střešní konstrukce je následující:
Difúzní kontaktní folie, kontralatě 35 x 55 mm, latě 35 x 55 mm, krytina.
V podhledech střechy budou z horní strany krokví připevněny palubková prkna 15 mm na pero a drážku.

10.    Okenní systém a vstupní dveře
Okenní systém plastových oken v 6-ti komorovém profilu bílé barvy z exteriéru i interiéru.
Tepelný odpor okenní výplně Ug = 1,1
U všech oken je přidána mikroventilace pro zaručení oběhu a výměny vzduchu v místnostech.
Kličky a kování jsou ve standartu v bílém provedení.
Parapety vnitřní jsou plastové komůrkové v bílém provedení, venkovní jsou z AL-plechu, provedení bílé.
Vchodové dveře klasického typu s tříbodovým zamykáním, plastové Climatop 36mm v bílém provedení.
Rozměry a specifikace dle projektu.
V případě realizace oken a vstupních plastových dveří v jiném než bílém provedení se cena vypočítá z rozdílu standardu a cenové nabídky, vypracované na základě požadavků objednatele.
V případě realizace garáže, jsou v ceně výklopné garážové vrata s dvoubodovým zámkem.

11.    Vnitřní dveře
Vnitřní dveře kašírované hladké, plné Masonite bílé. Dveře jsou osazovány na obložkové zárubně v barvě bílé. Osazení klik, zámků a štítků není započteno v kalkulaci.

12.    Keramické obklady a dlažby
V prostorách koupelny a WC budou keramické obklady –  v rozměru max 260x340mm, do 250 Kč/m2 
(dle katalogu SIKO), při změně povrchové úpravy stěn nebo dodání keramického obkladu ze strany Objednatele se odpočítává částka 180 Kč/m2.
Obklady budou realizovány do výše obložky dveří na vodovzdorný SDK nebo SDK běžný, opatřený penetračním nátěrem.
Ukončovací lišty PVC oblá, pouze kolem rohů, jinak obklady zakončení maltou/silikonem.
Keramické dlažby - dlažba do 230/m2 Kč (dle katalogu SIKO) v koupelně přízemí, případně v koupelně v podkroví, při změně typu podlahové krytiny nebo dodání dlažby ze strany Objednatele se odpočítává částka 180 Kč/m2.

Keramické obklady a dlažby série TRANSIT, KRETA a TAHITI
Keramický sokl není v ceně. Keramické obklady za kuchyňskou linkou nejsou v ceně díla.

Standardní montážní  rozměr obklad/dlažba je 33x34 pokud je výběr klienta nad rozměr doplatek za montáž 150Kč bez DPH.
Nadstandard mozaika/listeli - 45 Kč/mb bez DPH
Nadstandardní obezdívky vany/police - 2500 Kč bez DPH   
Nadstandardní obezdívky vany oblé, čtvrtkruhové - 3800 Kč bez DPH          
Montáž vestavěného WC s obezdívkou SDK 3800 Kč bez DPH          

13.    Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena dle závazných norem. Bude provedena dle specifikace standardu tj.  v každé obytné místnosti (mimo obývací pokoj) max. 1 jednoduchá a 2x zdvojená zásuvka. Kuchyňská linka (KK) max. 5 jednoduchých - popřípadě v místnosti „Kuchyň“ max. 5 jednoduchých zásuvek. V obývacím pokoji 2x jednoduchá a 2x zdvojená zásuvka. V koupelnách a na chodbách 1x jednoduchá zásuvka. Ve všech místnostech jeden vypínač a 1 vývod na světlo. Na chodbách a v obývacím pokoji 2x vypínač a 1x vývod na světlo. Vše bude zakončeno na svorkovnici dle projektu. V garáži max. 1 jednoduchá zásuvka a 1 vypínač umístěné na vnitřní nosné zdi, 1 vývod na světlo. Designová řada přístrojů ABB Tango bílá barva. Domovní rozváděčová skříň s jističi. Ventilátor do koupelny (pokud není v místnosti projektováno okno) standard bez časovače, bílý, průměr 100 mm. Součástí elektroinstalace NENÍ přípojka NN (od přípojného místa po svorky v rozváděčové skříni). Objednatel je povinný na kabelu přípojky HDO zajistit označení jednotlivých vodičů podle zapojení svorek v elektroměrovém rozvaděči tak, aby bylo určeno, který vodič slouží pro spínání topení a který vodič pro spínání TÚV.

14.    Vodovodní rozvody, topení.
Vodovodní rozvody budou provedeny v plastovém systému s izolací Miralon. Kanalizace je navržena z PVC – KG systém a větrací potrubí HT systémem. V koupelně bude realizován trubkový otopný žebřík 1320 x 600 mm s připojením na ústřední topení. Zásobník teplé vody Dražice OKCE pro 100 l až 160 l dle velikosti domu. Vytápění objektu řešeno závěsným elektrickým kotlem PROTHERM 9k s rozvodem do panelových těles dimenzovaných dle teplotního spádu 70°C/55°C při výpočtové teplotě -12°C, pokud se nejedná o typ domu, uvedený níže.
U kompletní řady domů Zero je vytápění přímotopy.

15.    Okenní střešní systém včetně úpravy střechy a interiéru místnosti - Není v ceně díla.

16.     Schodišťový systém
V případě patrového domu je schodiště celodřevěné provedení buk cink B/C, sedlové nebo zadlabané s dřevěnými nášlapy bez pod stupňů. Zábradlí je dodáváno dřevěné za ceníkovou cenu 12.000 Kč.
Půdní schody nejsou součástí ceny.

17.    Venkovní a vnitřní nátěr
Venkovní nátěr bude proveden jako nátěr dle norem pro podhledové exteriery. Vnitřní nátěr bude proveden akrylovou nebo disperzní bílou vnitřní barvou. Fasáda probarvená dle výběru objednatele z kolekce bezpříplatkových odstínů, hrubost zrna 1,5 mm.

18. Sanitární vybavení – dle katalogu SIKO
1.NP  (jen u dvoupodlažních domů):
Sprchový kout: Multi čtvrtkruh 80 cm, R 550, čiré sklo, chrom profil, univerzální.
Ceníková cena 2990,- Kč.
Sprchová vanička čtvrtkruhová ABS 80x80 cm, R 550, akrylát.
Ceníková cena 1990,- Kč.
Sprchový set:
Sprchová baterie nástěnná S-line bez sprchového setu, 150 mm. Ceníková cena 990,- Kč.
Sprchový set Multi. Ceníková cena 249,- Kč.
Sifon ke spr.vaničce pr.90mm CR, 0,44l/s. Ceníková cena 297,- Kč
Umyvadlo Neo 50x40 cm, otvor pro baterii uprostřed.
Ceníková cena 679,- Kč.
Umyvadlová baterie stojánková S-line bez výpusti.
Ceníková cena 890,- Kč.  
MULTI sifon umyvadlový vtok CR DN40.
Ceníková cena 79,- Kč.
Stojící WC kombi Neo, zadní odpad včetně sedátka.
Ceníková cena 2219,- Kč.
Ceníková cena celkem 10.383 Kč.

1.NP  (jen u dvoupodlažních domů pouze s WC např. Panda):
Stojící WC kombi Neo, zadní odpad včetně sedátka.
Ceníková cena 2219,- Kč
Umývátko 35x28 cm, otvor pro baterii vpravo.
Ceníková cena 399,- Kč.
Umyvadlová baterie stojánková S-line bez výpusti.
Ceníková cena 890,- Kč.  
MULTI sifon umyvadlový vtok CR DN40.
Ceníková cena 79,- Kč.
Ceníková cena celkem 3.587 Kč.

2.NP  koupelna (u jednopodlažních domů koupelna 1.NP):
Obdélníková vana Mahé 160x70 cm, akrylát. Obezděná a obložená keramickým obkladem s okrajem vany.
Ceníková cena 3190,- Kč.
Vanová baterie nástěnná S-line bez sprchového setu, 150 mm.
Ceníková cena 1190,- Kč.
Vanový set S-Line.
Ceníková cena 129,- Kč.
MULTI vanový automat CLIC-CLACK.
Ceníková cena 290,- Kč.
Umyvadlo Neo 50x40 cm, otvor pro baterii uprostřed.
Ceníková cena 679,- Kč.
Umyvadlová baterie stojánková S-line bez výpusti.
Ceníková cena 890,- Kč.  
MULTI sifon umyvadlový vtok CR DN40.
Ceníková cena 79,- Kč.
Stojící WC kombi Neo, zadní odpad včetně sedátka.
Ceníková cena 2219,- Kč.
Ceníková cena celkem 8.666 Kč.
19. Geodetické vytýčení a zaměření včetně dokladů - Není v ceně díla

20. Hydrologické průzkumy a opatření z nich vyplývající - Není v ceně díla

21. Radonové průzkumy a protiradonové opatření (izolace, odvětrání zák. desky, turbíny) pro střední a vysoký - Není v ceně díla

22. Komínový systém (těleso komínu, základ pod komín, opláštění komínu s povrchovou úpravou, prostupy stropy a střechou, výlez na střechu, střešní lávka) - Není v ceně díla
 
23. Realizace krbu - Není v ceně díla

24. Izolace v předstěnách domu - Není v ceně díla

25. Prostupy odvětrání místností (spíž, digestoř…) - Není v ceně díla

26. Povrchové úpravy podlah v garáži - Není v ceně díla

27. Ukončovací lišty nerez / hliník - Není v ceně díla

28. Anténní stožár nebo nosič satelitu - Není v ceně díla

29. Schody na půdu (podstřešních prostor) - Není v ceně díla

30. Sněhové háky - Není v ceně díla

31. Balkónový systém a veškeré zábradlí - Není v ceně díla

32. Okenní doplňky (žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu) - Není v ceně díla

33. Světlovody a jejich zabudování - Není v ceně díla

34. Posuvné dveře včetně stavebních úprav - Není v ceně díla

35. Zateplené garážové vrata - Není v ceně díla

36. Elektrické ovládání garážových vrat a jejich napojení - Není v ceně díla

37. Hromosvod  - Není v ceně díla

38. Centrální vysavače a jejich rozvody a příslušenství - Není v ceně díla

39. Dodávka a připojení topných tyčí a termostatů do topných žebříků - Není v ceně díla

40. Domovní zvonky a požární hlásiče - Není v ceně díla

41. Elektrické podlahové vytápění  - Není v ceně díla

42. Elektrické rozvody v půdním prostoru - Není v ceně díla

43. Prostupy elektro do exteriéru domu (např. venkovní osvětlení, zásuvky, přípojky do jiných budov či zařízení) - Není v ceně díla

44. Rozvody TV a internetu včetně příslušenství - Není v ceně díla

45. Rozvody zabezpečovacích zařízení a jejich příslušenství - Není v ceně díla

46. Svítidla s pohybovými čidly - Není v ceně díla

47. Tepelná čerpadla a jejich napojení - Není v ceně díla

48. Veškeré solární technologie - Není v ceně díla

49. Zásuvky a rozvody na 400V  - Není v ceně díla

50. Napojení na studny a jiné zdroje vody, domácí vodárny a jejich napojení a rozvody - Není v ceně díla

51. Rozvody plynu a napojení na spotřebiče - Není v ceně díla

52. Teplovodní podlahový systém - Není v ceně díla

53. Prostorový termostat včetně rozvodů, termostatické hlavice - Není v ceně díla

54. Rozvody elektroinstalací pro myčku, sušičku, drtič odpadu - Není v ceně díla

55. Rozvody vody a kanalizace k nestandardním umyvadlům, vanám, pračkám, WC, myčkám, sušičkám, ledničkám - Není v ceně díla

56. Vodoměrné sestavy, šachty a jejich zabudování a napojení - Není v ceně díla

57. Vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky a jejich napojení na RD - Není v ceně díla

58. Čistírny odpadních vod, jímky, nádrže na vodu včetně příslušenství a napojení na dům a sítě - Není v ceně díla

59. Zahradní ventily a jiné prostupy vodovodních rozvodů do exteriéru domu - Není v ceně díla

60. Závěsné a vestavěné WC včetně montáže - Není v ceně díla

61. Bílé provedení nátěru pohledového dřeva střechy a krovu - Není v ceně díla

62. Vícebarevné provedení fasády domu, ostění a šambrán kolem oken a dveří v jiné barvě než celek domu - Není v ceně díla

63. Bazény a jejich příslušenství - Není v ceně díla

64. Drenážní systém a jiné systémy odvodu vody od stavby - Není v ceně díla

65. Chodníky, obrubníky, okapové chodníky a příjezdové cesty - Není v ceně díla

66. Oplocení pozemku nebo jeho částí - Není v ceně díla

67. Garážové stání, pergoly, zastřešení vchodů včetně základů - Není v ceně díla

68. Stavba venkovních teras a jejich zastřešení - Není v ceně díla

69. Terénní úpravy pozemku - Není v ceně díla

70. Zámková dlažba - Není v ceně díla

71. Exteriérové schody a schodiště - Není v ceně díla

72. Zeleň, trávníky, zahradní úpravy - Není v ceně díla

73. Sklad - Není v ceně díla

74. Kuchyňská linka a keramické obklady za kuchyňskou linkou  - Není v ceně díla

75. Montážní a organizační práce veškerého materiálu a zařízení, které nebylo dodáno zhotovitelem - Není v ceně díla

76.    Připravenost stavby
Objednatel je povinen zajistit přívod elektrického proudu, elektrický rozvaděč, přívod vody na stavbě pro montážní účely a kompletaci RD. Objednatel zajistí přístupovou cestu pro nákladní vozidla a stavební techniku na staveniště. V případě nutnosti úpravy přístupu ke staveništi budou účtovány zákazníkovi tyto náklady včetně případného uvedení do původního stavu. V případě překládky materiálu z důvodů nevyhovující příjezdové cesty budou zákazníkovi účtovány náklady na překládku. V případě nutnosti použití pumpy na beton pří zhotovování základů z důvodu nepřístupnosti staveniště, bude cena účtována objednateli dle skutečných nákladů. Objednatel je povinen zajistit geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby. Toto vytýčení není součásti ceny díla.

Všechny uvedené ceny jsou základní ceníkové ceny výrobců nebo dodavatelů včetně DPH. Pro účel stanovení rozdílu ceny se použije oficiální ceníková cena platná v den odběru.
V případě dodání materiálu nebo zařízení ze strany objednatele se pro účel stanovení rozdílu ceny odečítá pouze cena standardního materiálu zhotovitele, nikoli cena montáže. Objednatel zajistí dovoz a montáž materiálu a zařízení, které na stavbu dodává a přebírá veškerou záruku za tento materiál a zařízení.
Specifikace standardů má platnost 6 měsíců. Zhotovitel si vyhrazuje právo možnosti nahrazení materiálů a předmětů ve stejné kvalitě a ceně.